หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 14 27 16
2 018 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 14 55 18
3 002 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 28 46 32
4 009 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 74 193 118
5 013 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 42 91 62
6 004 โรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก 27 43 35
7 007 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 55 112 83
8 003 โรงเรียนนครไทย 116 336 191
9 006 โรงเรียนนาบัววิทยา 38 72 43
10 005 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 39 102 50
11 011 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 81 185 110
12 008 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 50 100 54
13 012 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 40 75 42
14 001 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 78 154 121
15 010 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 64 138 84
16 019 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 8 21 14
17 014 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 26 38 29
18 015 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 19 32 24
19 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 68 165 83
รวม 881 1985 1209
3194

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net อ.ดร.อนุชิต กุลมาลา 081-7076141
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]