หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2 ถนน แพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 นายบุญโญ ประมวลทรัพย์   081-4728724
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 151 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 นายธีรพงษ์ อินทนน์   089-2080082
4 โรงเรียนสองพิทยาคม 427 ตำบลบ้านหนุน อำเภอ สอง จังหวัดแพร่ 54120 ไพทูลย์ แสนเสนา   081-6801229
5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 175 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังดแพร่ 54130 นายสมชาย มิ่งขวัญ   081-8826497
6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 80 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 นายโยธิน ไทยภักดิ์   085-6206211

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 08-9998-1529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]