หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 21-22 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 9 (จรัสฉายไพฑูรย์) 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 10 (จรัสฉายไพฑูรย์) 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ห้อง DRY LAB ชั้น3 อาคาร4 (สีนิลกาฬ) 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ห้อง DRY LAB ชั้น3 อาคาร4 (สีนิลกาฬ) 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เวทีใต้ถุนอาคาร 6 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เวทีใต้ถุนอาคาร 6 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 1 ห้อง ห้องนำเสนอ 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมน้ำเพชร 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมน้ำเพชร 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร2 ชั้น 221 ห้อง ห้องศูนย์ญี่ปุ่น 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร2 ห้องศูนย์ญี่ปุ่น ห้อง 211 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 5(มุกดาหาร) ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา1 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 5 (มุกดาหาร) ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 21 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 08-9998-1529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]