หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 119 94 86.24% 12 11.01% 3 2.75% 0 0% 109
2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 111 79 75.24% 18 17.14% 4 3.81% 4 3.81% 105
3 โรงเรียนสองพิทยาคม 88 61 70.93% 12 13.95% 6 6.98% 7 8.14% 86
4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 77 35 50% 16 22.86% 7 10% 12 17.14% 70
5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 73 35 53.03% 14 21.21% 5 7.58% 12 18.18% 66
6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 60 29 54.72% 16 30.19% 7 13.21% 1 1.89% 53
7 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 55 26 50.98% 11 21.57% 7 13.73% 7 13.73% 51
8 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 56 21 40.38% 16 30.77% 10 19.23% 5 9.62% 52
9 โรงเรียนเมืองแพร่ 45 21 50% 12 28.57% 4 9.52% 5 11.9% 42
10 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 55 17 34% 17 34% 9 18% 7 14% 50
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 30 10 37.04% 8 29.63% 4 14.81% 5 18.52% 27
12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 23 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
13 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 9 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
14 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 32 4 21.05% 2 10.53% 2 10.53% 11 57.89% 19
15 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 18 3 20% 3 20% 2 13.33% 7 46.67% 15
16 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
17 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 28 0 0% 2 13.33% 3 20% 10 66.67% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 08-9998-1529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]