หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 60 186 82
2 010 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 9 21 9
3 009 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 119 301 159
4 022 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 0 0 0
5 021 โรงเรียนบ้านกาศประช่นุเคราะห์ 0 0 0
6 001 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 111 238 127
7 008 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 73 161 97
8 005 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 77 234 103
9 006 โรงเรียนสองพิทยาคม 88 227 126
10 020 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 0 0
11 004 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 55 102 66
12 002 โรงเรียนเมืองแพร่ 45 99 74
13 007 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 55 143 93
14 016 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 56 147 64
15 017 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 28 46 33
16 015 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 32 64 45
17 013 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย 0 0 0
18 012 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 18 59 20
19 011 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 23 87 38
20 018 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 0 0 0
21 019 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 3 7 5
22 014 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 30 69 34
รวม 882 2191 1175
3366

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด 08-9998-1529
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]