เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ก.ย. 2556
22 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 
ประกาศจาก สพม.37!!!
1. วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนเพิ่มเติม (สำหรับศูนย์การแข่งขัน) <<ดาวน์โหลด>>
2. เกียติบัตรทั้งหมด สพม.37 จะเป็นผู้ดำเนินการ และจัดส่งให้ภายหลังการแข่งขัน
3. สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้เกียรติบัตรด่วน สามารถใช้รหัสโรงเรียนเข้าระบบ
    เพื่อจัดการพิมพ์เกียรติได้ทันทีหลังการประกาศผลการแข่งขันในแต่ละรายการ
 
 

ประกาศจาก ศูนย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่!!!

    รายการการแข่งขันของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกรายการให้ปฏิบัติเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
   1. การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกรายการ  ให้เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 21  กันยายน  2556  สถานที่แข่งขันและเวลาเหมือนเดิม
   2. การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกรายการ ให้เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 22 กันยายน 2556  สถานที่แข่งขันและเวลาเหมือนเดิม

หากพบข้อสงสัยประกาศใด  โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ประธานศูนย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่   โทร.085-6945574

 
  เรื่อง  การเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   ปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนที่มีปัญหาการสมัครเข้าร่วมรายการหรือกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมฯ  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ประสานงานกับประธานศูนย์สาระการเรียนรู้โดยตรง เฉพาะรายการหรือกิจกรรม ที่มีการประกวดและแข่งขันฯเท่านั้น 
    สำหรับรายการหรือกิจกรรมใดที่ไม่มีผู้สมัครของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่อนุญาตให้สมัครเข้าร่วมรายการหรือกิจกรรมนั้นๆ  เพิ่มเติม  เพราะเป็นปัญหาในเรื่องของกรรมการตัดสิน และงบประมาณ
 
 

ประกาศจาก สพม.37!!!
1. แก้ไขรายการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยยกเลิกข้อมูลรายการแข่งขันเดิม และให้ใช้ข้อมูลรายการแข่งขันฯ ดังนี้
--ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันวิทยาศาสตร์แก้ไข<<
ดาวน์โหลด>>
2. โรงเรียนที่ตกหล่นการรับสมัครให้นำไปหารือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขัน ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.

3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37<<ดาวน์โหลด>>
4. สถานที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37
<<ดาวน์โหลด>>

5. ร่างงบประมาณการจัดการแข่งขัน<<ดาวน์โหลด>>
6. กรรมการบันทึกคะแนนการแข่งขันแต่ละศูนย์กลุ่มสาระ<<ดาวน์โหลด VDO>>การใช้งาน

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 9
จำนวนทีม 499
จำนวนนักเรียน 1,210
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 721
จำนวนกรรมการ 209
ครู+นักเรียน 1,931
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,140
ประกาศผลแล้ว 167/170 (98.24%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 11
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 44
สัปดาห์ที่แล้ว 86
เดือนนี้ 155
เดือนที่แล้ว 210
ปีนี้ 1,261
ทั้งหมด 67,881