หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลองวิทยา 126 93 78.81% 15 12.71% 8 6.78% 2 1.69% 118
2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 107 73 72.28% 18 17.82% 3 2.97% 7 6.93% 101
3 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 85 37 50% 22 29.73% 5 6.76% 10 13.51% 74
4 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 62 28 52.83% 13 24.53% 8 15.09% 4 7.55% 53
5 โรงเรียนเทพนารี 34 19 67.86% 6 21.43% 2 7.14% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 45 17 41.46% 11 26.83% 8 19.51% 5 12.2% 41
7 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 39 14 37.84% 13 35.14% 5 13.51% 5 13.51% 37
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายอำนาจ แก้วแดง โทร. 085-7060957
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]