หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 39 68 53
2 006 โรงเรียนลองวิทยา 126 357 206
3 007 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 62 107 75
4 005 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 85 144 120
5 008 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 45 76 58
6 003 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 107 397 168
7 011 โรงเรียนเทพนารี 34 60 40
8 009 โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 1 1 1
9 010 โรงเรียนวัดร้องแหย่ง 0 0 0
รวม 499 1210 721
1931

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายอำนาจ แก้วแดง โทร. 085-7060957
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]