หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนามกีฬาโรงเรียนเชียงคำ(2) 30 ส.ค. 2556 9.00-15.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สนามกีฬาโรงเรียนเชียงคำ (2) 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 212 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222-224 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 30 ส.ค. 2556
31 ส.ค. 2556
09.00-15.00 อุปกรณ์ในการจัดทำให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง, วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มาเฉพาะคณะกรรมการตัดสิน
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 30 ส.ค. 2556
31 ส.ค. 2556
09.00-15.00 อุปกรณ์ในการจัททำให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง, วันที่ 31สิงหาคม 2556 มาเฉเพาะคณะกรรมการตัดสิน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 31 ส.ค. 2556 09.00-15.00 สื่อ/อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 31 ส.ค. 2556 09.00-15.00 สื่อ/อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542-543 30 ส.ค. 2556 08.30-17.30
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545-546 30 ส.ค. 2556
31 ส.ค. 2556
08.30-16.30 จำนวน 2 วันในการแข่งขัน
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547-548 30 ส.ค. 2556 08.30-17.30
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547-548 31 ส.ค. 2556 08.30-17.30
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]