หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 321,322 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 321,322 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น ลานหน้าอาคาร 3 ห้อง ลานหน้าอาคาร 3 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น ลานหน้าอาคาร 3 ห้อง ลานหน้าอาคาร 3 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333,334 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โรงยิม ชั้น โรงยิม ห้อง โรงยิม 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม Golden Pagoda Hall ชั้น หอประชุม Golden Pagoda Hall ห้อง หอประชุม Golden Pagoda Hall 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,336 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,336 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331,332 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 642 ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 311,312 30 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
14 643 ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 311,312 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]