หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบห้องแขง
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 08.30-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบโรงเรียน
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 30 ส.ค. 2556 09.00-14.00
-
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 31 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 30 ส.ค. 2556 09.00-14.00
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 31 ส.ค. 2556 09.00-14.00
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 31 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง Resource Center 30 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง Resource Center 30 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 31 ส.ค. 2556 09.00-14.00
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม หอประชุม 4 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
38 637 ตอบปัญหาธุรกิจทั่วไป ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
39 638 บัญชี ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
40 639 บัญชี ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
41 640 พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่
42 641 พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ไม่ทราบอาคารสถานที่


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]