หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Sound Lab 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง Sound Lab 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง เจดีย์คำ 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง เจดีย์คำ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 30 ส.ค. 2556 09.30-10.30
-
12 644 การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 30 ส.ค. 2556 11.00-12.00
-
13 645 การเขียน Dictee ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 30 ส.ค. 2556 10.30-11.00
-
14 646 การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 30 ส.ค. 2556 13.00-14.30
-
15 647 การร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 30 ส.ค. 2556 14.30-16.00
-
16 648 การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 650 การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 30 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
20 651 การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 30 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
21 652 การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 30 ส.ค. 2556 13.00-14.30 13.00-14.30
22 653 การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 30 ส.ค. 2556 14.30-16.00
-
23 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
24 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
25 649 การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435-436 30 ส.ค. 2556 09--.00-12.00
-
26 657 การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
-
27 658 การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
-
28 655 การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 30 ส.ค. 2556
-
29 656 การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5-6 ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
-
30 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
31 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]