หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 161 135 88.24% 18 11.76% 0 0% 0 0% 153
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 142 112 80.58% 18 12.95% 5 3.6% 4 2.88% 139
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 125 78 63.93% 23 18.85% 15 12.3% 6 4.92% 122
4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 114 69 63.89% 24 22.22% 11 10.19% 4 3.7% 108
5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 113 62 55.86% 30 27.03% 11 9.91% 8 7.21% 111
6 โรงเรียนจุนวิทยาคม 99 60 63.83% 28 29.79% 5 5.32% 1 1.06% 94
7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 105 60 60.61% 21 21.21% 12 12.12% 6 6.06% 99
8 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 88 50 58.14% 20 23.26% 14 16.28% 2 2.33% 86
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 94 49 56.32% 20 22.99% 9 10.34% 9 10.34% 87
10 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 96 47 50% 33 35.11% 6 6.38% 8 8.51% 94
11 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 83 47 56.63% 26 31.33% 7 8.43% 3 3.61% 83
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 94 46 50% 28 30.43% 12 13.04% 6 6.52% 92
13 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 83 46 56.1% 23 28.05% 9 10.98% 4 4.88% 82
14 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 83 43 55.13% 27 34.62% 8 10.26% 0 0% 78
15 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 63 34 56.67% 13 21.67% 7 11.67% 6 10% 60
16 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 74 33 47.14% 20 28.57% 9 12.86% 8 11.43% 70
17 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 60 33 56.9% 12 20.69% 10 17.24% 3 5.17% 58
18 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 73 27 42.86% 16 25.4% 11 17.46% 9 14.29% 63
19 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 67 24 38.71% 20 32.26% 13 20.97% 5 8.06% 62
20 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 23 7 31.82% 5 22.73% 7 31.82% 3 13.64% 22
21 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 22 2 9.52% 8 38.1% 6 28.57% 5 23.81% 21
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
23 โรงเรียนประชาบำรุง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]