หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 60 137 95
2 016 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 73 132 91
3 011 โรงเรียนจุนวิทยาคม 99 228 104
4 019 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 105 224 148
5 015 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 114 272 163
6 017 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 74 181 102
7 006 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 94 207 116
8 007 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 83 184 119
9 005 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 88 164 110
10 012 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 63 126 85
11 014 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 67 118 85
12 003 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 161 562 243
13 013 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 96 184 123
14 004 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 83 201 106
15 009 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 94 247 125
16 020 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 125 288 185
17 002 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 142 434 214
18 010 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 83 229 109
19 018 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 113 263 164
20 027 โรงเรียนประชาบำรุง 5 7 6
21 026 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 0 0 0
22 029 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
23 028 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 23 42 33
24 024 โรงเรียนวัดนาปรังวิทยา 0 0 0
25 023 โรงเรียนวัดปัวดอย 0 0 0
26 025 โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา 0 0 0
27 021 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 22 40 31
28 022 โรงเรียนวัดห้วยข้าวกล่ำ 0 0 0
29 030 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 6 7 7
รวม 1873 4477 2564
7041

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]