สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 135 18 0 0 153
2 เชียงคำวิทยาคม 112 18 5 4 135
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 77 23 15 6 115
4 ดอกคำใต้วิทยาคม 65 24 11 4 100
5 จุนวิทยาคม 59 28 5 1 92
6 ดงเจนวิทยาคม 55 21 12 6 88
7 แม่ใจวิทยาคม 54 30 11 8 95
8 ฝายกวางวิทยาคม 49 20 14 2 83
9 เชียงม่วนวิทยาคม 47 26 7 3 80
10 ปงพัฒนาวิทยาคม 46 28 12 6 86
11 ภูซางวิทยาคม 46 23 9 4 78
12 ราชประชานุเคราะห์ 24 46 20 9 9 75
13 ปงรัชดาภิเษก 43 27 8 0 78
14 ฟากกว๊านวิทยาคม 40 32 6 8 78
15 พญาลอวิทยาคม 34 13 7 6 54
16 ถ้ำปินวิทยาคม 33 20 9 8 62
17 ขุนควรวิทยาคม 33 12 10 3 55
18 งำเมืองวิทยาคม 27 16 11 9 54
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 22 20 13 5 55
20 พินิตประสาธน์ 7 5 7 3 19
21 วัดหย่วนวิทยา 2 8 6 5 16
22 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 2 3 0 6
23 ประชาบำรุง 1 1 1 2 3
รวม 1,034 435 191 102 1,762