สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 83 31 17 131 135 18 0 0 153
2 เชียงคำวิทยาคม 73 25 21 119 112 18 5 4 135
3 ดอกคำใต้วิทยาคม 24 26 20 70 69 24 11 4 104
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 23 33 25 81 78 23 15 6 116
5 แม่ใจวิทยาคม 20 23 17 60 62 30 11 8 103
6 ดงเจนวิทยาคม 19 14 22 55 60 21 12 6 93
7 จุนวิทยาคม 18 25 13 56 60 28 5 1 93
8 ฟากกว๊านวิทยาคม 16 18 19 53 47 33 6 8 86
9 ราชประชานุเคราะห์ 24 15 16 10 41 49 20 9 9 78
10 ฝายกวางวิทยาคม 15 12 13 40 50 20 14 2 84
11 เชียงม่วนวิทยาคม 15 11 16 42 47 26 7 3 80
12 ภูซางวิทยาคม 14 17 19 50 46 23 9 4 78
13 ปงพัฒนาวิทยาคม 13 19 16 48 46 28 12 6 86
14 ปงรัชดาภิเษก 10 22 16 48 43 27 8 0 78
15 ถ้ำปินวิทยาคม 10 11 4 25 33 20 9 8 62
16 ขุนควรวิทยาคม 10 8 7 25 33 12 10 3 55
17 พญาลอวิทยาคม 6 10 8 24 34 13 7 6 54
18 พะเยาประสาธน์วิทย์ 4 7 8 19 24 20 13 5 57
19 งำเมืองวิทยาคม 2 6 7 15 27 16 11 9 54
20 พินิตประสาธน์ 0 2 1 3 7 5 7 3 19
21 วัดหย่วนวิทยา 0 1 1 2 2 8 6 5 16
22 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 0 0 1 1 1 2 3 0 6
23 ประชาบำรุง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
รวม 390 337 281 1,008 1,066 436 191 102 1,693