สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 83 31 17 131 135 18 0 0 153
2 เชียงคำวิทยาคม 73 25 21 119 112 18 5 4 135
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 22 33 25 80 77 23 15 6 115
4 ดอกคำใต้วิทยาคม 21 25 20 66 65 24 11 4 100
5 จุนวิทยาคม 17 25 13 55 59 28 5 1 92
6 เชียงม่วนวิทยาคม 15 11 16 42 47 26 7 3 80
7 แม่ใจวิทยาคม 14 21 17 52 54 30 11 8 95
8 ภูซางวิทยาคม 14 17 19 50 46 23 9 4 78
9 ดงเจนวิทยาคม 14 14 22 50 55 21 12 6 88
10 ฝายกวางวิทยาคม 14 12 13 39 49 20 14 2 83
11 ปงพัฒนาวิทยาคม 13 19 16 48 46 28 12 6 86
12 ราชประชานุเคราะห์ 24 12 16 10 38 46 20 9 9 75
13 ฟากกว๊านวิทยาคม 11 16 18 45 40 32 6 8 78
14 ปงรัชดาภิเษก 10 22 16 48 43 27 8 0 78
15 ถ้ำปินวิทยาคม 10 11 4 25 33 20 9 8 62
16 ขุนควรวิทยาคม 10 8 7 25 33 12 10 3 55
17 พญาลอวิทยาคม 6 10 8 24 34 13 7 6 54
18 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 7 8 17 22 20 13 5 55
19 งำเมืองวิทยาคม 2 6 7 15 27 16 11 9 54
20 พินิตประสาธน์ 0 2 1 3 7 5 7 3 19
21 วัดหย่วนวิทยา 0 1 1 2 2 8 6 5 16
22 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 0 0 1 1 1 2 3 0 6
23 ประชาบำรุง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
รวม 363 332 280 975 1,034 435 191 102 1,660