รายละเอียดการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6

    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ Multi Skills Competition ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 วันที่ 17 สิงหาคม 2556 จึงขอแจ้งวิธีดำเนินการและรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

     คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 11:19 น.