ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขัน 2D Animation

สิ่งที่คณะำกรรมการอนุญาตให้นักเรียนเตรียมมาในวันแข่งขัน ได้แก่

1. flash drive ที่บรรจุโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน 1 อัน

2. flash drive ที่ไม่มีข้อมูลบรรจุ (format แล้ว) 1 อัน

3. ไมโครโฟน, หูฟัง

4. ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด (อุปกรณ์สำหรับเขียน story board

5. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม effect และ font มาเอง

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 13:56 น.