แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางและเครื่องบินบังคับวิทยุ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางและเครื่องบินบังคับวิทยุ จากเดิมวันที่ 2-3 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 30- 31 สิงหาคม 2556 ติดต่อสอบถามที่ ครูพชร โหจินดารัตน์ 081-0350666

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 14:29 น.