ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Multi Skills Competition
ประชาสัมพันธ์วันแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-3 แข่งวันที่ 30 สิงหาคม 2556 และ ม.4-6 วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ห้อง 428 (Sound Lab) และขอให้โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์(สี)สำหรับทักษะ Pictures Dictation มาเอง
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 17:13 น.