ประชาสัมพันธ์รายการแข่งขันทักษะ Story Telling
โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ Story Telling ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ขอให้นักเรียนนำบทนิทานมาส่งให้คณะกรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน (ส่งในเวลารายงานตัว) จำนวน 7 ชุด ค่ะ
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 15:39 น.