แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันรายการ Spelling Bee และ Impromptu Speech ม.ปลาย
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันรายการ Spelling Bee และ Impromptu Speech ม.ปลาย จากเดิมที่เลื่อนการแข่งขันเป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เปลี่ยนเป็นวันแข่งขันเดิม คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 18:25 น.