ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังเอกสารตามแนบ

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10:36 น.