ดาวน์โหลดวาระการประชุม ครั้งที่ 1
เอกสารวาระการประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงกรอบงานศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด วันที่ 4 กรกฏาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:20 น.