เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 พ.ย. 2556
8 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งทุกโรงเรียนที่ร่วมแข่งขัน 

  ** คณะจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ได้โอนผลการแข่งขันและรายชื่อนักเรียนเข้าไประดับภาคแล้ว  ติดตามข่าวสารการแข่งขัน และตรวจสอบรายชื่อที่ http://north63.sillapa.net/sm-center/

 
  แจ้งทุกโรงเรียนที่ร่วมแข่งขัน 

  **
รายการที่ประกาศผลการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนที่เข้าแข่งขันสามารถสั่งพิมพ์เกียรติบัตรให้นักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เลย  จากเมนูทางด้านซ้าย (พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู)

 
  ** เกียรติบัตรของกรรมการบางโรงเรียน ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ-สกุลกรรมการ ทางคณะจัดการแข่งขันจะทำการแก้ไขข้อมูลที่ระบบให้  แต่ให้โรงเรียนสั่งพิมพ์เกียรติบัตรเอง โดยเลือกจากเมนูทางด้านซ้าย (พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน)
 
 
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่และเวลาการแข่งขัน 
วันที่ 8 พ.ย.2556
- การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
   เปลี่ยนเวลา
เป็นแข่ง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.1-3           
  
เปลี่ยนเวลาเป็นแข่ง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.4-6           
  
เปลี่ยนเวลาเป็นแข่ง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3         เปลี่ยนสถานที่เป็นอาคารเกษตร
- จัดสวนแก้ว ม.4-6                    เปลี่ยนสถานที่เป็นอาคารเกษตร
- จัดสวนถาดแบบแห้ง (เรียนร่วม) เปลี่ยนสถานที่เป็นอาคารเกษตร
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนร. ปี 56 สพม.38  จังหวัดสุโขทัย กลุ่มที่ 1     ไฟล์คำสั่ง   ไฟล์ตารางแนบ
 
  ตาราง กำหนดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพม.38 จังหวัดสุโขทัย กลุ่มที่ 1  (เปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา)           ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2556    DOWNLOAD
 
  แผนที่อาคารเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    DOWNLOAD
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! ขณะนี้ได้ปิดการลงทะเบียนตามที่ตกลงไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทางโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมยังสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้ จนถึงวันที่ 15 ต.ค.2556   
  กำหนดการลงทะเบียนการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ของ สพม.38 สุโขทัย กลุ่ม 1  ให้ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูที่ควบคุมแต่ละกิจกรรม  ได้ภายในวันที่ 3 - 20 กันยายน 2556  โดยใช้รหัสที่แจกให้กับผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 12
จำนวนทีม 687
จำนวนนักเรียน 1,475
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 929
จำนวนกรรมการ 1,017
ครู+นักเรียน 2,404
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,421
ประกาศผลแล้ว 176/296 (59.46%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 18
เดือนที่แล้ว 85
ปีนี้ 845
ทั้งหมด 86,896