หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม1
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 741 7 พ.ย. 2556 09.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 743 7 พ.ย. 2556 09.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 734 7 พ.ย. 2556 09.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 736 7 พ.ย. 2556 09.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 744 7 พ.ย. 2556 09.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 746 7 พ.ย. 2556 09.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 734 8 พ.ย. 2556 09.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 736 8 พ.ย. 2556 09.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 7 ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2556 09.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 7 ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2556 09.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 736 8 พ.ย. 2556 09.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 732 7 พ.ย. 2556 09.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 733 7 พ.ย. 2556 09.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาจีน 7 พ.ย. 2556 09.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาจีน 7 พ.ย. 2556 09.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 7 พ.ย. 2556 09.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 7 พ.ย. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]