หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 114 86 81.13% 12 11.32% 6 5.66% 2 1.89% 106
2 โรงเรียนอุดมดรุณี 100 75 82.42% 9 9.89% 4 4.4% 3 3.3% 91
3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 95 60 72.29% 14 16.87% 1 1.2% 8 9.64% 83
4 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 70 45 66.18% 11 16.18% 4 5.88% 8 11.76% 68
5 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 58 30 53.57% 12 21.43% 8 14.29% 6 10.71% 56
6 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 50 26 56.52% 8 17.39% 7 15.22% 5 10.87% 46
7 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 53 25 51.02% 10 20.41% 8 16.33% 6 12.24% 49
8 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 44 23 60.53% 4 10.53% 3 7.89% 8 21.05% 38
9 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 35 16 47.06% 5 14.71% 7 20.59% 6 17.65% 34
10 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 15 10 83.33% 0 0% 0 0% 2 16.67% 12
11 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 32 9 30% 7 23.33% 5 16.67% 9 30% 30
12 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 21 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]