หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 58 130 74
2 011 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 95 210 121
3 014 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 44 77 63
4 013 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 70 151 102
5 006 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 32 47 34
6 012 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 35 62 42
7 007 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 15 31 19
8 005 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 50 109 65
9 001 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 114 275 164
10 010 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 21 51 33
11 004 โรงเรียนอุดมดรุณี 100 225 135
12 009 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 53 107 77
รวม 687 1475 929
2404

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]