หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัยกลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอลด้านหลัง 1 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอลด้านหลัง 1 พ.ย. 2556 09.00-11.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 2 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 2 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521-523 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524-526 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ห้อง หน้าห้องสมุด 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ห้อง หน้าห้องสมุด 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารใหญ่ 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงอาหาร ห้อง โรงอาหารใหญ่ 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องแนะแนว 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องแนะแนว 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 434 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 434 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอลด้านหน้าโรงเรียน 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ไม่มี รร.ไหนส่ง
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอลด้านหน้า 2 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ไม่มี รร.ไหนส่ง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายสายันต์ อินต๊ะกัน Tel. 0895680911
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]