หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัยกลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง Eric 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ไม่มี ร.ร.สมัคร
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายสายันต์ อินต๊ะกัน Tel. 0895680911
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]