หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 123 89 73.55% 25 20.66% 4 3.31% 3 2.48% 121
2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 94 70 78.65% 8 8.99% 5 5.62% 6 6.74% 89
3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 89 66 75% 15 17.05% 5 5.68% 2 2.27% 88
4 โรงเรียนเมืองเชลียง 102 61 67.03% 16 17.58% 10 10.99% 4 4.4% 91
5 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 76 49 69.01% 9 12.68% 8 11.27% 5 7.04% 71
6 โรงเรียนศรีนคร 75 48 64.86% 15 20.27% 7 9.46% 4 5.41% 74
7 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 53 30 57.69% 13 25% 6 11.54% 3 5.77% 52
8 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 58 27 55.1% 10 20.41% 4 8.16% 8 16.33% 49
9 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 49 21 48.84% 14 32.56% 5 11.63% 3 6.98% 43
10 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 36 20 62.5% 5 15.63% 3 9.38% 4 12.5% 32
11 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 36 18 52.94% 6 17.65% 7 20.59% 3 8.82% 34
12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 28 14 51.85% 5 18.52% 5 18.52% 3 11.11% 27
13 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 18 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 26 13 52% 5 20% 3 12% 4 16% 25
15 โรงเรียนพระหฤทัย 18 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนวังทองวิทยา 18 8 50% 2 12.5% 4 25% 2 12.5% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายสายันต์ อินต๊ะกัน Tel. 0895680911
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]