หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 26 57 41
2 010 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 76 172 111
3 011 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 94 262 155
4 008 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 36 67 55
5 009 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 58 110 88
6 013 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 53 146 76
7 014 โรงเรียนวังทองวิทยา 18 33 27
8 002 โรงเรียนศรีนคร 75 204 108
9 015 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 123 267 189
10 001 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 89 195 111
11 005 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 28 53 33
12 006 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 18 24 20
13 007 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 36 67 37
14 004 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 49 111 67
15 017 โรงเรียนเมืองเชลียง 102 262 139
16 018 โรงเรียนพระหฤทัย 18 28 19
รวม 899 2058 1276
3334

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายสายันต์ อินต๊ะกัน Tel. 0895680911
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]