หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากพิทยาคม 97 79 84.04% 11 11.7% 3 3.19% 1 1.06% 94
2 โรงเรียนผดุงปัญญา 109 67 67.68% 23 23.23% 5 5.05% 4 4.04% 99
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 91 58 68.24% 15 17.65% 7 8.24% 5 5.88% 85
4 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 78 44 56.41% 17 21.79% 10 12.82% 7 8.97% 78
5 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 61 31 52.54% 11 18.64% 13 22.03% 4 6.78% 59
6 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 58 29 53.7% 7 12.96% 10 18.52% 8 14.81% 54
7 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 55 25 59.52% 8 19.05% 6 14.29% 3 7.14% 42
8 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 54 22 44% 10 20% 8 16% 10 20% 50
9 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 48 14 40% 8 22.86% 8 22.86% 5 14.29% 35
10 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 35 12 40% 5 16.67% 4 13.33% 9 30% 30
11 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 38 11 34.38% 7 21.88% 9 28.13% 5 15.63% 32
12 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 26 8 34.78% 8 34.78% 4 17.39% 3 13.04% 23
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี เบอร์โทรศัพท์ 084-5952366 , อีเมล watcom610@hotmail.com , www.facebook.com/watcom610
เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th หรือเว็บไซด์
เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม tps.comsci.info
--> ขณะนี้ได้โอนข้อมูลไปภาคเหนือแล้ว ใช้รหัสโรงเรียนท่านตรวจสอบหรือเปลี่ยนตัวที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-center/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]