หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนตากพิทยาคม 97 223 134
2 015 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 38 61 50
3 017 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 55 137 75
4 007 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 58 116 86
5 008 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 78 176 118
6 010 โรงเรียนผดุงปัญญา 109 241 156
7 016 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 48 96 62
8 018 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 35 72 39
9 011 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 26 49 36
10 013 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 54 96 72
11 009 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 61 137 99
12 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 91 203 134
รวม 750 1607 1061
2668

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี เบอร์โทรศัพท์ 084-5952366 , อีเมล watcom610@hotmail.com , www.facebook.com/watcom610
เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th หรือเว็บไซด์
เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม tps.comsci.info
--> ขณะนี้ได้โอนข้อมูลไปภาคเหนือแล้ว ใช้รหัสโรงเรียนท่านตรวจสอบหรือเปลี่ยนตัวที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-center/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]