ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานลงทะเบียนการแข่งขัน

-27/08/2556 : คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่ พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/north63.sillapa.net_sm-tak1.rar    จัดทำคู่มือการใช้งานโดยเว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์  สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม   http://tps.comsci.info/  

 

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 05:04 น.