กำหนดการลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่ สพม.38 ตากกลุ่ม 1

1. กำหนดการลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่ สพม.38 ตากกลุ่ม 1

          1.1 ครูผู้ควบคุมการลงทะเบียนทางออนไลน์ในแต่ละโรงเรียน เข้ารับการอบรมการใช้งานการลงทะเบียน วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 โรงเรียนตากพิทยาคม ผ่านทางเว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th หรือเว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ สพม. 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 http://north63.sillapa.net/sm-tak1/


           1.2  ครูผู้ควบคุมการลงทะเบียนทางออนไลน์ในแต่ละโรงเรียน    ดำเนินการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2556  -   30 กันยายน 2556

          1.3 เขตพื้นที่/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ 1 - 15 ตุลาคม 2556

          1.4 แต่ละโรงเรียนจัดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน วันที่ 16 ตุลาคม 2556 – 7 พฤศจิกายน 2556

          1.5 แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก วันศุกร์-เสาร์ ที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2556 เวลา 07:31 น.