แจ้งตารางการแข่งขันและกำหนดปิดการลงทะเบียนแข่งขันถาวร

 

 

1. แจ้งตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ (ฉบับแก้ไขวันที่ 5 พ.ย. 2556) ดาวน์โหลดได้ที่นี่  http://tps.comsci.info/table-art63-tak1-edit05-11-2556.rar

2. แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมในวันสุดท้าย
จากวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น.
สำหรับโรงเรียนใดที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ให้ตรวจสอบรายชื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ตุลาคม 2556
โดยสั่งพิมพ์ได้จากเว็บไซด์นี้ http://north63.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=area_select    แล้วดำเนินการให้นักเรียนและครูผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงลายมือชื่อลงในเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากชื่อ-นามสกุลหรือข้อมูลอื่นๆผิดพลาดให้ส่งข้อมูลมาที่อีเมล watcom610@hotmail.com


3. แต่ละโรงเรียนจัดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2556 – 7 พฤศจิกายน 2556

4. ดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก วันศุกร์-เสาร์ ที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  

หมายเหตุ โดยมติการประชุมเกณฑ์การลงทะเบียนเพิ่มเติมพิเศษในระดับเขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คือ นักเรียน 1 คน สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 รายการเท่านั้น เพราะจะเกิดปัญหาการลงทะเบียนแข่งขันซ้ำซ้อนกันหรือปัญหาอื่นๆตามมา ดังนั้นหากครูท่านใดต้องการเสนอแนะบางกรณีหรือเหตุผลความจำเป็นอื่นๆ โปรดกรุณาติดต่อประธานกรรมการตัดสินในแต่ละกลุ่มสาระฯ ตามไฟล์รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ ที่นี่ http://tps.comsci.info/table-art63-tak1-2556.rar (หากไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ โปรดสอบถามจากฝ่ายธุรการของแต่ละโรงเรียน)

- ดาวน์โหลดเบอร์โทรศัพท์ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ด้านคอมพิวเตอร์) ในงานศิลปหัตถกรรม สพม.38 ตากกลุ่ม1 ที่นี่ http://tps.comsci.info/work-art63-tak1.rar
วันอังคาร ที่ 08 ตุลาคม 2556 เวลา 13:18 น.