ดูรายงานผลการลงทะเบียนและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

-  ขณะนี้สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวฯได้แล้ว  คลิกที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_card

-  กำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน เริ่มวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 และเรียนเชิญผู้บริหารหรือผู้ดำเนินการแข่งขันของทุกโรงเรียนใน สพม.38 ตากกลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ประชุม ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น.   

-  แผนที่โรงเรียนตากพิทยาคม  ให้ดูตามหมายเลขอาคารดังรูปภาพนี้

คลิกดูรูปภาพแผนที่ขนาดใหญ่ที่นี่

 

วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:09 น.