แจ้งกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ปลาย
- แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ กิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ปลาย ในวันที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมข้อสอบ ภาคทฤษฎี วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ มาวิชาละ 1 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก ข้อสอบทักษะกระบวนการ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ มาวิชาละ 1 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เช่นกัน ข้อสอบถามตอบสั้นๆ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ มาวิชาละ 1 ข้อ และข้อสอบ piza วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย มา 1 ข้อ (พร้อมเฉลยมาด้วย 1 ชุด) ให้กับคณะกรรมการ ที่ห้อง ชีววิทยา ก่อนเวลา 08.00 น. (ประกาศโดย ครูเบญชญา ธนาถิรธรรม)
วันอังคาร ที่ 05 พฤศจิกายน 2556 เวลา 05:10 น.