แนะนำเทคนิคการพิมพ์บัตรประจำตัวไม่ให้เต็มกระดาษ A4 หรือมีขนาดเล็กพอดี
แนะนำเทคนิคการพิมพ์บัตรประจำตัวไม่ให้เต็มกระดาษ A4 หรือมีขนาดเล็กพอดี ให้ใช้ Google Chrome Browser คลิกสั่งพิมพ์ แล้วคลิกเครื่องหมายถูกออกที่ช่อง "Fit to page" ของคำสั่ง Option สอบถามเพิ่มเติมที่ครูวัชระ วงษ์ดี 084-5952366
วันอังคาร ที่ 05 พฤศจิกายน 2556 เวลา 05:31 น.