กำหนดการหมดเขตแก้ไขชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน-ครูผู้ฝึกสอน
แก้ไขชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน-ครูผู้ฝึกสอน ทางอีเมล watcom610@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2556 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น ถ้าหลังจากนั้น จะต้องแจ้งคณะกรรมการตัดสิน เพื่อขอเอกสารแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารการเปลียนตัว ดังนั้นเพือความถูกต้องและรวดเร็ว ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนการแข่งขันให้เรียบร้อย เพราะจะมีผลต่อการพิมพ์เกียรติบัตรและการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกด้วย
วันพุธ ที่ 06 พฤศจิกายน 2556 เวลา 21:50 น.