ขอให้ทุกท่านตรวจสอบตารางการแข่งขันล่าสุด
เนื่องจากเอกสารตารางการแข่งขันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง    ขอให้ทุกท่านตรวจสอบตารางการแข่งขัน ฉบับล่าสุดครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่นี่ http://tps.comsci.info/table-art63-tak1-edit05-11-2556.rar    หรือเว็บไซด์นี้ในหัวข้อ"ตารางการแข่งขัน"  http://north63.sillapa.net/sm-tak1/    
วันพฤหัสบดี ที่ 07 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:15 น.