ทุกโรงเรียนโปรดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันฯ ระดับภาคเหนือ

- 5 ธ.ค. 2556 ทุกโรงเรียนโปรดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนฯ ที่ระบบงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ--> http://north63.sillapa.net/sm-center/

- ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นี่  http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=area_select    

โปรดอ่านแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนระดับภาค ดังนี้ 

1.  การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ในระดับภาคเหนือ อ่านที่นี่ http://north63.sillapa.net/UserFiles/File/form_changsm.pdf

2, การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน อ่านที่นี่ http://north63.sillapa.net/UserFiles/File/regsm.pdf 

3. โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 2556 อ่านที่นี่ http://north63.sillapa.net/UserFiles/File/nonsubmissm.pdf   

วันพฤหัสบดี ที่ 05 ธันวาคม 2556 เวลา 12:24 น.