ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์เกียรติบัตร
- ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์เกียรติบัตรฯ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ที่เว็บไซด์นี้ http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=area_select ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 หากผิดพลาดโปรดแจ้งมาที่อีเมล watcom610@hotmail.com - หลังจากนั้นระบบจะเปิดให้สามารถพิมพ์เกียรติบัตรฯ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ที่เว็บไซด์ http://north63.sillapa.net/sm-center/
วันศุกร์ ที่ 03 มกราคม 2557 เวลา 13:15 น.