กำหนดการอบรมการใช้งานระบบการลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ

กำหนดการอบรมการใช้งานระบบการลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่ สพม.38 ตากกลุ่ม1 จุดการแข่งขันที่ 3 สนามแข่งขันโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. (มีตัวแทนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 12 โรงเรียน)  (กำหนดการแข่งขันของกลุ่ม สพม.ตาก1 คือ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556)   

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 09:47 น.