หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สวนป่าโรงเรียน 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สวนป่าโรงเรียน 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 2 ห้อง 311 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 2 ห้อง 312 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 2 ห้อง 313 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง 201 9 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง 202 9 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 1 ห้อง สมุด 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 1 ห้อง สมุด 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 9 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 9 พ.ย. 2556 08.30-12.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]