หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]