หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]