หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 127 101 84.87% 11 9.24% 3 2.52% 4 3.36% 119
2 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 83 47 60.26% 18 23.08% 5 6.41% 8 10.26% 78
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 67 41 66.13% 11 17.74% 1 1.61% 9 14.52% 62
4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 93 39 46.43% 26 30.95% 12 14.29% 7 8.33% 84
5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 82 38 50% 19 25% 12 15.79% 7 9.21% 76
6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 78 38 56.72% 15 22.39% 7 10.45% 7 10.45% 67
7 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 81 36 50% 19 26.39% 8 11.11% 9 12.5% 72
8 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 65 30 52.63% 16 28.07% 7 12.28% 4 7.02% 57
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 58 27 49.09% 13 23.64% 9 16.36% 6 10.91% 55
10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 40 24 64.86% 7 18.92% 4 10.81% 2 5.41% 37
11 โรงเรียนภัทรวิทยา 51 23 46.94% 13 26.53% 5 10.2% 8 16.33% 49
12 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 45 21 52.5% 8 20% 6 15% 5 12.5% 40
13 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 69 19 29.69% 19 29.69% 14 21.88% 12 18.75% 64
14 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 24 15 68.18% 1 4.55% 3 13.64% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 20 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
16 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 21 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
17 โรงเรียนอิสลามศึกษา 18 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 5 27.78% 18
18 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 23 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 25 4 19.05% 12 57.14% 2 9.52% 3 14.29% 21
20 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 11 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]